The Making of

Ronald Kolk heeft in zijn jarenlange carriere als couturier de wens gekoesterd een shawl te ontwerpen voor een goed doel. Bij het horen van de gezondheidseducatieve projecten van de Health Promoters was deze wens vervuld.

In de Afrikaanse modecultuur is het dragen van kleding met een boodschap heel gebruikelijk. Voor de shawl zijn er patronen ontleend aan de “dieren”van Afrika.